+ Om BieCentret +

Biecentret er et aktivitets- og kulturhus

+ Om BieCentret +

Biecentret er et aktivitets- og kulturhus

beliggende i det gamle fredede bryggeri Bies Gaard, har til huse i de smukke og renoverede bryggeribygninger med den stemningsfulde gård og den flotte have som en del af det omgivende miljø. Biecentret ligger lige i hjertet af Hobro med indgang fra gågaden og med Vester Fjord i baghaven.

Biecentret danner rammer for arrangementer, er fødselshjælper ved nye ideer og tiltag, og lægger i den udstrækning det er muligt lokaler til aktiviteter og arrangementer. I indsatsen medregnes borgerens egne ressourcer og kompetencer, sundhedsfremme og bekæmpelse af ensomhed.

Levende fællesskabsrum

I mere end 30 år har Biecentret med sine mange ildsjæle og sit høje aktivitetsniveau været et levende, dynamisk og favnende sted, hvor borgeren kan danne netværk, indgå i fællesskaber, deltage i aktiviteter, vedligeholde og styrke fysiske og psykiske færdigheder, samt sundhed og trivsel.

Faciliteter og funktioner

Biecentret består af to hovedbygninger, den ene med bl.a. café og hobbylokaler, og den anden med bl.a. sal, motionsrum og IT lokale. Ud over disse er der i gården et træværksted og et værksted for Biecentrets minibyggere.

Caféen

Caféen er Biecentrets nerve. Her serveres kaffe og brød hele dagen til besøgende og aktivitetsdeltagere, varm mad til middag, og traktementer ved møder og arrangementer. Cafédriften er baseret på aktivering af borgeren, og frivillige involveres i dagligdagen i centret.

+ Formål & Idegrundlag +

Nyd den gode kulturelle oplevelse og det sociale fællesskab

Biecentret er et levende, dynamisk og favnende sted, hvor borgeren kan danne netværk, indgå i fællesskaber, deltage i aktiviteter og arrangementer.

Biecentret er et aktivt hus, hvor man både kan nyde den gode kulturelle oplevelse og det sociale fællesskab. Biecentret har seks fokusområder:

+ Medlemskab +

Hvordan bliver man medlem af Biecentret

Du kan blive medlem af Biecentret, og det koster 250 kr. om året. Ved medlemskab støtter du centret og vores aktiviteter, og så får du caféens tilbud, aktiviteter og arrangementer til medlemspris.

Medlemsperiode er fra 1. januar til 31. december, og generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

+ Medlemskab +

Frivilligheden

Centrets grundlæggende ide er brugerindflydelse, borgerinddragelse og medansvar. Al aktivitet i huset er baseret på frivillig indsats, lige fra det administrative og planlæggende, til det udførende aktive arbejde.

Frivillige er Biecentrets ”guld” og udgør grundstammen i arbejdet i centret. Stort set alle funktioner i Biecentret er enten kørt af frivillige, eller har frivillige tilknyttet i samarbejde med personale. Alle aktivitetshold har en frivillig som ansvarlig, alle arrangementer udføres enten udelukkende af frivillige eller af frivillige i samarbejde med personale, Der er frivillige tilknyttet den daglige cafédrift, administrationen, fundraisingen, beslutningsprocessen, det sociale aspekt, arbejdet med de svagere borgere, og fællesskabet.

Da det er den frivillige indsats, der mangedobler effekten af tiltagene over for borgerne, arbejdes der konstant på at vedligeholde og sikre de gode rammer for frivilligt arbejde, som er skabt i Biecentrets regi. Derfor har Biecentret også en meget bevidst og markant frivilligpolitik med headhunting og fastholdelse, og med frivilligpleje, -udvikling i højsæde.

Den optjente knowhow, sociale kapital, og kreativitet lader vi de øvrige frivillige i Mariagerfjord kommune komme til gode, i det vi med jævne mellemrum holder temadage for alle frivillige i kommunen.